27. 4. 2008 - Česká Bělá - Libice n/D. 4:1

zRgGO_4k6JtLqXqo_3sWbmuIV.jpg oEXph_nCGG8fhLAV_kN1yZI2TGZ.jpg 2B6rQ_bELZAGdgIJ_28HghNpN1X.jpg 3RYK4_VRqxvFeO1t_yAsYBXwHvZ.jpg BnllT_or64cc3gcI_WQW9ryfk7i.jpg V9XVh_nYiPvzTPEM_oRUHJYQzdF.jpg HhwWU_scw7fjxyOz_KPe4UeLVwE.jpg YUAv1_21jZNLlmd4_cJ8bhprQ34.jpg BkmKq_8YkXOfibeB_nybGoV9puU.jpg lYBV1_GryASYR7K_esslna7JWS.jpg aLeLP_78usbWxK6K_KLJeZHNT7r.jpg ibKO4_pl983fJUvJ_UYpGnQi3fV.jpg