Květen 2008 Zahájena výstavba zázemí pro fotbalové hřiště.

Se změnou ve vedení obce a za podpory nadpoloviční většiny zastupitelů, bylo odsouhlaseno financování stavby z obecního rozpočtu.

Stavba  se začala realizovat 4.5.2008 a za účasti hráčů, fanoušků a dobrovolníků stále probíhá.

 

 

fotogalerie - výstavba fotbalových kabin na hřišti v Libici n/D.